Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

A Makerspace Központi Digitális Alkotóműhely Kft. (a továbbiakban, “Makerspace”) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy az Érintettek megfelelő tájékoztatást kapjanak a személyes adataik kezeléséhez kapcsolódó egyes jogaikról és kötelezettségeikről. A tájékoztató alapján az Érintettek számára megismerhetővé válnak a személyes adataik kezelésének körülményei, amely alapján megalapozottan dönthetnek az adatkezeléshez való hozzájárulás megadásáról. A Makerspace adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://makersredbox.com/hu/adatkezelesi-tajekoztato címen.

Az Adatkezelő az adatkezelési alapelveit a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelmbe vételével alakította ki, amely jogszabályok:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • évi CXXXVI. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

A Makerspace fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Makerspace elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A Makerspace a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Minta Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Adatkezelő

Makerspace Központi Digitális Közösségi Alkotóműhely Ltd.
Székhely: Magyarország, 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41.
Cégjegyzékszám: 13-09-184329
Adószám: 25821868-2-13
Képviselők: Zakor Sándor és Fazekas Csaba
Telephone: +36 70  5270550
Email cím: [email protected]

3. Adatvédelmi tisztviselő

Név: Tóth Tamás László
Telefonszám: +36 70 661 7645
Email cím: [email protected]

4. A kezelt személyes adatok köre

4.1. “Kapcsolat” űrlapon keresztül

A “Kapcsolati” űrlap kitöltését követően és íly módon az Érintett hozzájárulásával kezeljük az alábbi táblázatban megadott személyes adatokat a kapcsolat kialakításának céljával. Az Érintett bármikor visszavonhatja ezen hozzájárulását. Az űrlap kitöltését követően az adatok a Hubspot CRM rendszerünkben tárolódik, amelyhez kizárólag a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkavállalók férhetnek.

Adattípus megnevezése Kezelésének jogalapja Megőrzésének ideje
Vezetéknév Érintett hozzájárulása Törlési kérelemig vagy 3 évig
Keresztnév Érintett hozzájárulása Törlési kérelemig vagy 3 évig
Email cím Érintett hozzájárulása Törlési kérelemig vagy 3 évig
Lakcím szerinti ország Érintett hozzájárulása Törlési kérelemig vagy 3 évig
Munkahely Érintett hozzájárulása Törlési kérelemig vagy 3 évig
Telefonszám Érintett hozzájárulása Törlési kérelemig vagy 3 évig

4.2. Hírlevélre feliratkozáskor

Az űrlap kitöltésekor a hírlevélre való feliratkozás checkboxot kipipálva kezeljük az alábbi táblázatban megadott személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának jogalapjával. Az űrlap kitöltését követően az adatok a Hubspot CRM rendszerünkben tárolódik, amelyhez kizárólag a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkavállalók férhetnek.

Adattípus megnevezése Kezelésének jogalapja Megőrzésének ideje
Vezetéknév Érintett hozzájárulása Törlési kérelemig vagy 3 évig
Keresztnév Érintett hozzájárulása Törlési kérelemig vagy 3 évig
Email cím Érintett hozzájárulása Törlési kérelemig vagy 3 évig
Lakcím szerinti ország Érintett hozzájárulása Törlési kérelemig vagy 3 évig

5. Az adatkezelés módja

Az online űrlapokon gyűjtött személyes adatokat kizárólag a fent megjelölt célok végett kezeljük. Az űrlap beküldését követően egy automatikus email kerül kiküldésre a megadott email címre. A kérelem ezt követően cégünk munkatársához kerül feldolgozásra. Minden kérelem a Hubspot CRM rendszerünkben tárolódik, amelyhez kizárólag a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkavállalók férhetnek.

Marketing hírlevél feliratkozás

Hírlevélre való feliratkozás a honlapunkon keresztül történhet, amely során a gyűjtött személyes adatok köre megegyezik a 4. pontabn leirtakkal. A hírlevelet arra használjuk, hogy rendszeresen küldjünk marketing jellegű email üzeneteket eseményeinkről és termékeinkről.
A hírlevélre való feliratkozás abban az esetben valósul meg ha,

 • az Érintett rendelkezik valós email címmel,
 • feliratkozott a hírlevélre a “Hozzájárulok, hogy hírlevelet kapjak” vagy a “A Maker’s Red Box hírlevelére is szeretnék feliratkozni” checkbox bepipálásával.

Az így gyűjtött személyes adatokat nem osztjuk meg harmadik féllel. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni.

7. Sütik

7.1. Mik azok a sütik?

A cookiek feladata, hogy információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, megkönnyítik a weboldal használatát, minőségi felhasználói élményt biztosítanak. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő Adatkezelőnek lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A weboldal látogatása során a bejelentkező-oldalon található cookie figyelmeztetésen lévő nyomógombbal adhatja meg az Érintett a hozzájárulását ahhoz, hogy az említett cookie-k az Érintett számítógépén tárolódjanak és ahhoz a Adatkezelő hozzáférhessen.

7.2. Működéshez szükséges sütik

Süti neve Süti típusa Süti funkciója és célja Süti tárolásának ideje
NID, DSID, SIDCC, SID Third party cookie Cookie from DoubleClick, part of Google Analytics. Used to make ads more attractive. The DSID cookie is stored for 1 day. The NID cookie is stored for 5 months. The SIDCC is stored for 3 months. The SID cookie is stored for 2 years.
CONSENT Third party cookie YouTube (Google) uses it to store the approval for the use of third party content in frames – google.com/policies/privacy Third Party Persistent. 20 years
HSID, SSID, APISID, SAPISID, P_JAR Third party cookie Cookies from DoubleClick, part of Google Analytics. Cookies HSID, SSID, APISID and SAPISID ensure that Google can collect user data for videos hosted by YouTube. The HSID, SSID, APISID, SAPISID cookies are stored for 2 years. The P_JAR cookie 1 month.

7.3. Teljesítmény sütik

Süti neve Süti típusa Süti funkciója és célja Süti tárolásának ideje
YSC Third party cookie YouTube (Google) uses it to store user preferences and other unspecified goals. Infinite
PREF Third party cookie YouTube (Google) uses it to store user preferences and other unspecified goals. 2 years
VISITOR_INFO1_LIV Third party cookie YouTube (Google) uses it to store user preferences and other unspecified goals. 6 months
GPS Third party cookie YouTube (Google) uses it to store user’s location data. 1 hour

7.4. Marketing cookies

Süti neve Süti típusa Süti funkciója és célja Süti tárolásának ideje
_GA, _GID, _gat_gtag_UA_156265334_1 First party cookie This cookie is set by Google Analytics during the first visit. If the cookie has been deleted, a new cookie will be placed with a new unique ID. Google Analytics is a web analysis service provided by Google Inc. The Rijksmuseum gains insight into website and or webshop visits through these cookies. Insights include visitor numbers and popular pages and topics. As a result, the Rijksmuseum is able to better tailor its communication to the needs of website visitors. The Rijksmuseum cannot see who (which pc) is visiting their website. The cookie is updated with each visit. The unique ID in this cookie is used by Google Analytics to determine the authenticity of the visit. The _ga cookie is stored for two years. The _gid cookie is stored for 24 hours.
_GAT First party cookie The purpose of this cookie is throtteling for the proper functioning of our website and Google Analytics. It is stored during the first visit to the website or webshop and will be updated during subsequent visits. The Rijksmuseum does not use Google Analytics to collect personal data other than the IP address (first 2 numbers) of the visitor. 1 minutes
_fbp Third party cookie Facebook cookie to store and track visits across websites. 3 months
_hjAbsoluteSessionInProgress, _hjIncludedInPageviewSample, _hjid, _hjFirstSeen_ Third party cookie Hotjar cookies to store unique visits. Session periode.
__hssrc, __hssc, __hstc, hubspotutk Third party cookie Hubspot cookies to track visits. Infinite

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

8.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. A tájékozódáshoz való jog írásban a jelen Adatkezelési Tájékoztató 3. pontjában írt elérhetőségen keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

8.2. Hozzáféréshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az Érintett regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az [email protected] címre kell eljuttatni. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az Érintett kérelmére az információkat a Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3. Helyesbítéshez való jog

Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését az Adatkezelő 3. pontban rögzített e-mail címére küldött erre irányuló kérelem útján.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

8.4. Törléshez való jog

Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

A személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges az alábbi okok valamelyike alapján: a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve a Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

8.6. Az adathordozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7. Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

8.8. Visszavonás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

8.9. Jogérvényesítési lehetőségek

Kérdéseivel, illetve észrevételeivel keresse a Adatkezelő munkatársát az [email protected] e-mail címen.
Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06-1-391-1400
Fax: 06- 1-391-1410
Email cím: [email protected]
Honlap: http://www.naih.hu

Töltsd le ingyenes e-könyvünket!

Örömmel osztjuk meg tapasztalatainkat az alkotópedagógia előnyeiről, most egy e-könyvben magyarázzuk el kinek való, és hogyan működik. (Az e-könyv jelenleg angol nyelven olvasható.)

Amellett, hogy elküldjük emailben a letöltési linket, szeretnénk hírlevélben értesíteni alkotópedagógiai és a Maker’s Red Box tananyagokkal kapcsolatos újdonságokról. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni. Az adatokat az adatvédelmi tájékoztatónkban foglaltak szerint kezeljük.