Материали за курсa

Супергерои – цифрово разказване на истории

Супергерои – цифрово разказване на истории

В този учебен материал децата стават главни герои - и супергерои - в своята собс�...

Супергерои – цифрово разказване на истории

Супергерои – цифрово разказване на истории

В този учебен материал децата стават главни герои - и супергерои - в своята собс�...

Зелени инженери 

Зелени инженери 

След интензивно симулационно обучение на Земята и тромаво кацане астронавтите...

Зелени инженери 

Зелени инженери 

След интензивно симулационно обучение на Земята и тромаво кацане астронавтите...

Градът на бъдещето

Градът на бъдещето

Докато превръщат живото си въображение в реалност, участниците научават как да...

Градът на бъдещето

Градът на бъдещето

Докато превръщат живото си въображение в реалност, участниците научават как да...

Global Warning

Global Warning

Изследователски кораб тръгва на експедиция около света, за да разбере глобално...

Global Warning

Global Warning

Изследователски кораб тръгва на експедиция около света, за да разбере глобално...

icon

Проблемно-базирано обучение

Създайте безопасна и окуражаваща среда за децата, в която те могат да се превърнат в инженери на града на бъдещето или в астронавти на космическа мисия, готови да предложат решения на реални проблеми.

icon

Практическо обучение

Учебните програми на Maker’s Red Box се основават на конструкционистка педагогика. Децата си сътрудничат, за да построят функциониращи интелигентни обекти, за да опознаят света и да се запознаят с основни научни принципи.

icon

Умения на 21-ви век

Активното учене с нашите комплексни STEAM учебни материали развива основни меки и твърди умения и подпомага професионалната ориентация. Децата могат да открият своите силни страни и да поемат по собствен път.

Методология на Maker’s Red Box

Технологичният прогрес и произтичащите от него социални и икономически промени изискват образованието да се обновява постоянно. Учебните материали от Maker’s Red Box подпомагат това чрез нов метод на творческа педагогика.

 

Ученето чрез създаване дава възможност за разбиране на заобикалящия ни свят и за развиване на умения и способности, които ще помогнат на децата да определят собственото си бъдеще. Творческата педагогика използва подходи, които осигуряват на децата много по-дълбоко чувство на идентификация и ангажираност в сравнение с традиционното фронтално обучение.

Съществен елемент на творческата педагогика е вграждането на трансфера на нови знания в рамкова история. Създаването в рамките на историята мотивира децата по начин, който не само им позволява да задълбочат придобитите знания, но и ги насърчава да учат повече.

 

Интердисциплинарните проектни дейности, основани на работа в екип, развиват технически и социални умения и позволяват интегрирано и комплексно прилагане на знанията от учебните програми. Освен това децата се насърчават да развиват професионално ориентиран подход и цялостно разбиране за функционирането на заобикалящия ги свят, което ще им помогне да успеят на бъдещия пазар на труда.

За повече информация посетете нашия сайт на английски език:

Кликнете тук

 

Умения развивани

Компетенции в живота и на работното място: Сътрудничество Креативност Отговорност Увереност в себе си, самопознание Емоционална компетентност Предприемачество Комуникация Грамотност за обработка на данни: Управление на данни и информация

Цифрова грамотност: Създаване на дигитално съдържание Умения за провеждане на научни изследвания Управление на промените Глобални компетенции: Решаване на сложни проблеми и критично мислене Откритост и толерантност Устойчивост Технически умения: 3D печат и дизайн Лазерно рязане и векторни графики Програмиране и роботика Основи на електрониката и запояването Ръчни умения (ремонтиране и майсторене)

Изтеглете нашата електронна книга за обучението на творци

Ще се радваме да споделим познанията, които придобихме през последните пет години, експериментирайки с него. Прочетете „Разгърнете силата на обучението на творци: ръководство за учители". Електронната книга на английски език съдържа десет въпроса, свързани със стартирането на обучение за творци, на които са дадени отговори.